top of page

גיבוש תוכניות עבודה וליווי יישום 

לתכנן נכון ולשנות מציאות

גיבוש תכניות עבודה וליווי יישום בארגון

ארגונים רבים ובעלי תפקידים שונים בתוכם חווים לעיתים קושי בתהליכי התכנון השנתיים שלהם. תהליכי תכנון איכותיים טומנים בתוכם לא מעט אתגרים הן ברובד התוכני  והן ברובד התהליכי לצד האתגרים הרבים טמונים גם הזדמנויות רבות, שכן תהליכי תכנון איכותיים הם המפתח  לקידום הארגון אל עבר מימוש מיטבי של ייעודו.

ניסיון רב שנים של ליווי ויעוץ ארגוני בתהליכי תכנון שנתיים, במגוון רחב של ארגונים הביאו אותי למסקנה שהובלה נכונה של תהליכי התכנון יכולים לגרום לדברים להראות אחרת. 


תהליכי תכנון איכותיים יכולים  להיות פשוטים יותר. לייצר תחושת מיקוד ברורה יותר ותחושת  אחריות משותפת כלפי המטרות הנשאפות. ואפילו יכולים לייצר סדר יום ארגוני שימשיך להיות רלוונטי לאורך זמן גם אל מול השוטף הדורס והמציאות הדינאמית. 
 

השירותים המוצעים

מפיזור למיקוד 

ליווי הנהלת הארגון בתהליך התעדוף והמיקוד של המטרות והיעדים בתוכנית העבודה השנתית. 

סדנת 'יוצאים לדרך' 

סדנה למנהלים לקראת הנעת תהליך התכנון השנתי. הקניית כלים ליצירת תהליך משמעותי, הבנת האתגרים הטמונים בתהליך והדרכים הרצויות להתמודד איתם. 

סדנת שפת התכנון 

מטרות, יעדים, משימות, אבני דרך, מדדי תפוקה מדדי תוצאה -   לפעמים מרוב עצים כבר לא רואים את היער. - עושים סדר בבלאגן. 

מתכנון ליישום 

ליווי הנהלת הארגון בגיבוש מנגנונים אפקטיביים לניטור בקרה ודיוק התוכנית לאורך שנת העבודה. 

תוכנית העבודה שלי 

ליווי מנהלים בגיבוש תוכנית העבודה השנתית והפיכתה לשלהם

מתי כדאי?

לקראת ביצוע תהליכי התכנון השנתיים

roller.png

כשבסופו של יום התחושה היא שתכניות נרמסות תחת מכבש העשייה השוטפת.

כשרבים חווים שהתוכנית היא של ההנהלה אבל הדרגים שמתחת פחות מחוברים

כשתהליך התכנון נחווה בעבר מסורבל ומעיק

כשמרגישים שהכול חשוב ומתקשים לדעת במה להתמקד

רוצים לקדם תהליכי תכנון אפקטיביים יותר ולשנות מציאות? 

"כי אנשים לא מתכננים להיכשל. הם נכשלים בלתכנן"

bottom of page