top of page

שיפור תהליכי וממשקי עבודה

מחריקות לתהליכים שעובדים

שיפור תהליכי עבודה בארגון

תהליכי העבודה הארגוניים מהווים את לב ליבה של הפעילות הארגונית. לעיתים קרובות, עבור רב אנשי הארגון, החוויה המשמעותית של שגרת העבודה נוגעת לתהליכי העבודה  (Business Processes), בתוך צוותים ומחלקות או בין גופים שונים של הארגון.

 

לאופן שבו  מתקיימים תהליכים אלו, השפעה קריטית הן על תפוקות הארגון והן על  התרבות וההוויה הארגונית. 


הניסיון מלמד כי תהליכי וממשקי עבודה אפקטיביים נבנים משני צירים מקבילים. האחד נוגע בדיוק ובפישוט התהליכים הפורמאליים והתאמתם לתפוקות הנדרשות ולאסטרטגיה הארגונית והשני נוגע במרכיבים הפחות פורמאליים, קרי במערכות היחסים וברמת האמון שקיימת בין הגורמים המעורבים בתהליך ובממשק העבודה. 

השירותים המוצעים

Making the Matrix Work

 טיוב תהליכי העבודה והניהול המטריציוני בארגון

מקרבים בין המטה לשטח

סדנה לשיפור קשרי העבודה בין גופי המטה לגופי הביצוע בארגון 

תהליכים שעובדים

שיפור תהליכי העבודה הליבתיים של הארגון לאיכותיים ואפקטיביים יותר.

מתי כדאי?

כשמרגישים שהניהול המטריציוני הפך יותר לנטל ארגוני מאשר לנכס ארגוני

כשמרגישים שיש צורך לחזק את שיתוף הפעולה בין היחידות הארגוניות השונות 

כשהתפוקות שאתם מקבלים מן היחידות השונות בארגון אינה תואמת את הציפיות שלכם

כמרגישים שתהליכי הליבה הארגוניים לוקחים יותר מדי זמן

רוצים לקדם ולשפר את תהלכי העבודה שלכם?

"כי איכות אף פעם לא יוצאת מן האופנה" 

bottom of page