top of page

פיתוח צוותים

עושים את השלם גדול מסכום חלקיו

פיתוח צוותים

חוויית עבודת הצוות הינה בין הגורמים המשפיעים ביותר על מידת שביעות הרצון של עובדים ממקום עבודתם. מעבר לכך, בשל מורכבות האתגרים איתם מתמודדים ארגונים והצורך בתיאום גובר בין מגוון בעלי תפקידים בעלי ידע וכישורים שונים, חשיבות איכות עבודת הצוות הולכת וגדלה ולאפקטיביות שלהם השפעה דרמתית על התוצאות הארגוניות. 


"צוות מנצח" הוא כזה היודע למצות את היתרון היחסי של כל גורם בצוות ולפעול באופן מלוכד מתוך ראיית המטרה המשותפת ותחושת מחויבות והזדהות עמה.

 

המציאות מלמדת כי על אף שהנוסחה הזו אולי פשוטה, שהיישום שלה לעיתים הופך מאתגר ושהחוויה הצוותית דורשת לא אחת שיח, ליבון, והגדרה מחודשים. 

השירותים המוצעים

סדנת שיפור ממשקים 

קהל היעד - דרג מנהלי הביניים והדרג הבכיר אשר מבקשים ללבן יחד את האתגרים הנובעים מניהול ממשקי עבודה לרוחב הארגון ולשפר את איכות העבודה המשותפת.    

סדנת בניית צוות

קהל היעד – צוותים חדשים אשר נמצאים בשלבי הולדה והקמה המעוניינים לקיים תהליך מונחה של שיח לביסוס עקרונות הפעולה והערכים המנחים אשר יבטיחו פעולה צוותית איכותית ואפקטיבית.

סדנת פיתוח צוות

קהל היעד – צוותים קיימים אשר מבקשים לשפר את איכות עבודת הצוות שלהם ולקדם שיח ודרכי פעולה המבוססות על אמון.  

קורס "מצוותים לצוותים מצוינים"

קהל היעד:  מנהלי צוותים בראשית דרכים / מנהלי צוותים מנוסים (תכני הקורס מותאמים על פי וותק קהל היעד)  .

 

הקורס מקנה / מעמיק ידע הנוגע במהות העבודה הצוותית בתנאים הנדרשים להצלחה ובתפקידו של ראש הצוות ביצירת והובלת צוותים מנצחים.

מתי כדאי?

כאשר רוצים לאפשר לצוות חדש לבנות את עצמו כמו שצריך כבר בנקודת ההתחלה

כאשר יותר מדי פעמים דברים נופלים בין הכיסאות

כאשר רוצים להגביר את רמת האמון בין חברי הצוות

כאשר מתעוררים יותר מדי קונפליקטים בין חברי הצוות

רוצים לבנות צוות מנצח?

"כי שחקנים עצמאיים זוכים בנקודות. אבל  הקבוצה כולה זוכה במשחק."

bottom of page