top of page

אבחון ארגוני

רואים את התמונה השלימה

אבחון ארגוני

אבחון ארגוני הוא תהליך שבו איש מקצוע מחוץ לארגון בוחן את מצב "בריאותו" של הארגון ובסיומו מגיש להנהלת הארגון  דו"ח המתאר את מצב הארגון – נקודות התורפה והחוזק, סיבות השורש לקיומן של הבעיות ומתווה פעולה להתמודדות עמם.

 
תהליך האבחון הארגוני שאני מבצע מסתמך על ראיונות אישיים עם דמויות מפתח מתוך הארגון, קבוצות מיקוד עם בעלי עניין מתוך הארגון ומחוצה לו ואיסוף נתונים הקיימים בארגון אודות חתכי הפעילות השונים שלו. עיבוד כלל המידע מאפשר גיבוש תמונה עשירה הנבנית הן על הנרטיב הארגוני המסופר על ידי אנשיו והן על הנתונים היבשים והכמותיים המשלימים את התמונה. 


כוחו של האבחון הוא ביכולת שלו להציג תמונה שלמה ובהירה ביחס למצב העניינים הארגוני ובכך לסייע בהאצת תהליכים נדרשים לצורך התפתחות הארגון על עבר מציאות נכונה ואפקטיבית יותר.  

השירותים המוצעים

גיבוש מתווה להובלת השינויים הארגוניים הנדרשים לאור האבחון

הצגת ממצאי הדו"ח להנהלת הארגון ופורומים נדרשים נוספים

ביצוע אבחון ארגוני וגיבוש דו"ח מסכם. 

מתי כדאי?

כשמשהו השתנה או השתבש אבל לא יודעים בדיוק על מה לשים את האצבע
כשהפתרונות המוכרים והזמינים בהם השתמשתם בעבר כבר אינם "מספקים את הסחורה"
כשמרגישים שהדברים אינם מתנהלים כפי שהתנהלו פעם

רוצים לראות את התמונה השלמה?

  "כי לא פחות משחשובה התרופה חשובה הדיאגנוזה"     

bottom of page