top of page

פיתוח והכשרות מנהלים

משקיעים במובילי הדרך

פיתוח והכשרת מנהלים

אנשים הם הנכס היקר והחשוב ביותר של כל ארגון. הרי מה הוא ארגון אם לא האנשים שבעצם עושים אותו.

 

בדיוק מסיבה זו, הצלחתו של כל ארגון תלויה בראש ובראשונה באיכות הפעולה של מנהליו, באופן שבו הם קובעים את הסטנדרט ובאופן שבו הם רותמים את אנשיהם לעמידה בו.

 

ניהול איכותי יושב על תפיסת ניהול מגובשת ועל מיומנויות שניתן לפתח. הניסיון מלמד כי  מצוינות בניהול יותר משהיא תכונה מולדת היא תהליך מתמשך של למידה והתפתחות אישית.

 

בתהליך ספיראלי של למידה, הגברת המודעות לסגנון האישי, התנסות  ואימון  יכול כל מנהל להגיע להצלחה בעבודתו הניהולית.  

השירותים המוצעים

הנחיית קבוצות ללמידת עמיתים

קהל יעד – קבוצות מנהלים מדרג זהה לאורך הארגון.  


תכנים מרכזיים – הלמידה סובבת סביב סוגיות המעסיקות את הדרג המשתתף והיא מאפשרת קיום דיאלוג מונחה  ופתוח בין המשתתפים, העלאת קשיים ללא חשש תוך כדי המשגת מחשבותיהם רגשותיהם ודעותיהם ביחס לסוגיה הנידונה ובאופן שבו כל משתתף תורם ונתרם מקבוצת הלמידה.  

פיתוח והכשרת מנהלים מתקדם

קהל היעד - דרג ניהול ביניים / בכיר .


תכנים מרכזיים– חשיבה מערכתית, מנהיגות אוטנטית, ניהול ממשקים לרוחב , ניהול שותפויות, יצירת אמון וטיפוחו כנכס ניהולי.  החותם הערכי שלי. 

פיתוח והכשרת מנהלים בסיסי 

קהל היעד-  דרג ניהול זוטר, מנהלים בתחילת דרכם.


תכנים מרכזיים- גיבוש תפיסת תפקיד בניהול, הנעת עובדים, תהליכי חניכה ומשוב, תכנון וניהול זמן,  ניהול קונפליקטים ותקשורת אפקטיבית. 

מתי כדאי?

וכשפשוט רוצים להשקיע בפיתוח הנכס הכי יקר שלכם

כשמבינים שעבודת הניהול מכילה בתוכה מתחים שצריך לדעת לנהל אותם נכון

כשרוצים שהמנהלים יידעו לא רק לנהל אלא גם להנהיג

כשרוצים להעלות את הסטנדרט הניהולי בארגון

רוצים להשקיע ולפתח את מובילי הדרך ? 

"כי מנהלים טובים הם תמיד גם מנהיגים "

bottom of page