top of page

מחוברות עובדים

כי כולנו רוצים בקבוצה שחקני נשמה

מחוברות עובדים, פיתוח צוותים

מחוברות עובדים EMPLOYEE ENGAGMENT  היא המידה שבה עובדים בארגון מרגישים הזדהות וחיבור רגשי כלפי הארגון וכלפי מטרותיו, כזה אשר מביא אותם לפעול מתוך תחושת מחויבות ואכפתיות אמיתית כלפי המשימות הארגוניות.

 

מחקרים מן השנים האחרונות מצביעים על כך שלמידת המחוברות הארגונית השפעה דרמתית על שורת התוצאות הארגוניות. 


סוגיית מחוברות העובדים מהווה אתגר עבור ארגונים רבים בעידן הנוכחי שבו עובדים רבים מחפשים לקבל ממקום העבודה שלהם יותר מרק משכורת.

הרצון להיות משמעותיים, להשפיע ולהתפתח מקצועית הם רק חלק מן הדברים שחשובים כיום לעובדים רבים ורק ארגונים אשר ידעו לספק אותם כחלק מן התרבות הארגונית יזכו בעובדים שהם שחקני נשמה. 

השירותים המוצעים

אחד על אחד 

ליווי אישי למנהלים להגברת מחוברות העובדים שלהם 

סקר מחוברות עובדים 

ביצוע סקר ארגוני הבוחן את מידת המחוברות של העובדים בארגון, ניתוח הממצאים  והמשתנים המשפיעים על כך וליווי ההנהלה בבניית תהליכים לחיזוק מחוברות העובדים בארגון ובתת היחידות המרכיבות אותו. 

הדרכים המובילות אל הלב

סדנה למנהלים (בסיסית/מתקדמת)  בנושא הנעה, השפעה, הובלה ומנהיגות. 

מתי כדאי?

כשהעובדים מתחלפים בתדירות גבוהה מדי

בזמנים שבהם כולם נדרשים להתאמץ ולתת קצת יותר ואתם מרגישים לבד במערכה

כשמרגישים שרמת המחויבת והמוטיבציה של האנשים שלכם אינה מספיקה

רוצים לחזק את מחוברות העובדים ולייצר קבוצה של שחקני נשמה?

"כי עבודה טובה באמת מגיעה מן הלב"

bottom of page